ประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการ/เดือน
ห้องรวม ชาย , หญิง 24,000
ห้องคู่ 2 เตียง 31,000
ห้องคู่ 3 เตียง 28,000
ห้องเดี่ยว วีไอพี 35,000
รายวัน 1,200

 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองเช่น ผ้าอ้อม ค่ายาส่วนตัวเฉพาะ ค่ารถพยาบาลรับส่งฉุกเฉิน ฯลฯ

ประเภทห้องพักรายวันเริ่มต้นที่ 1,200 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการอาจคลาดเคลื่อนได้ กรุณาโทรสอบถาม

สถานบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ “ บ้านธรรมดี ” บริหารงานโดย บริษัท ธรรมดีเฮล์ทตี้แคร์ จำกัด บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ระยะพักฟื้น
Powered By : Zeasyweb