บริการของเรา

 
 • ดูแลโรคประจำตัวผู้สูงอายุและผู้ป่วย

 • บริการกิจกรรมสันทนาการทุกวัน

 • บริการบริหารกายภาพบำบัดทุกวัน

 • บริการพบแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นประจำ ''บ้านธรรมดี''  2 ครั้ง/เดือน

 • บริการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงมิให้เกิดแผลกดทับ

 • บริการรับส่งพบแพทย์ตามนัดหมายของแพทย์โรงพยาบาลโดยมีพนักงานติดตาม (เริ่มต้น 800 บาท/ครั้ง)

 • บริการอาหารผู้สูงอายุและผู้ป่วย 3 มื้อ ตามหลักโภชนาการ

 • บริการซักรีดเครื่องนุ่งห่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกวัน

 • บริการทำความสะอาดห้องพักผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกวัน

 

  

   

 

ประเภทบริการของเรา 

 

 • ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้

 • หลงลืม อัมพฤกษ์ อัมพาต

 • ติดเตียง ใส่สายยาง เจาะคอ ให้ออกซิเจน ดูดเสมหะ

 • แผลกดทับ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ระยะพักฟื้น

 • ฟื้นฟู เน้นทำกายภาพบำบัด

 

สถานบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ “ บ้านธรรมดี ” บริหารงานโดย บริษัท ธรรมดีเฮล์ทตี้แคร์ จำกัด บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ระยะพักฟื้น
Powered By : Zeasyweb