อัตราค่าบริการ

 

ห้องรวมแยก ชาย-หญิง                                                                                                                             

ประเภทผู้ป่วย อัตราบริการ/เดือน รายการที่รวม
ช่วยเหลือตนเองได้ 24,000 ของใช้ส่วนตัว
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 30,000 ของใช้ส่วนตัว ผ้าอ้อม
นอนติดเตียง ให้อาหารทางสายยาง 36,000 ของใช้ส่วนตัว ผ้าอ้อม ดูดเสมหะ

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการที่ไม่รวมได้แก่

1.ที่นอนลม ราคา 2,000 บาท/เดือน

2.อ๊อกซิเจน ราคา 3,500 บาท/เดือน หรือ 200 บาท/วัน

3.เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ ราคา 800 บาท/ครั้ง

4.ทำแผล ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท/เดือน

5.แผ่นรองซับ

 

 

ห้องคู่  

ประเภทผู้ป่วย อัตราบริการ/เดือน รายการที่รวม
ช่วยเหลือตนเองได้ 32,000 ของใช้ส่วนตัว
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 38,000 ของใช้ส่วนตัว ผ้าอ้อม
นอนติดเตียง ให้อาหารทางสายยาง 42,000 ของใช้ส่วนตัว ผ้าอ้อม ดูดเสมหะ

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการที่ไม่รวมได้แก่

1.ที่นอนลม ราคา 2,000 บาท/เดือน

2.อ๊อกซิเจน ราคา 3,500 บาท/เดือน หรือ 200 บาท/วัน

3.เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ ราคา 800 บาท/ครั้ง

4.ทำแผล ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท/เดือน

5.แผ่นรองซับ

 

 

ห้องเดี่ยว V.I.P 

ประเภทผู้ป่วย อัตราบริการ/เดือน รายการที่รวม
ช่วยเหลือตนเองได้ 40,000 ของใช้ส่วนตัว
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 42,000 ของใช้ส่วนตัว ผ้าอ้อม
นอนติดเตียง ให้อาหารทางสายยาง 45,000 ของใช้ส่วนตัว ผ้าอ้อม ดูดเสมหะ

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการที่ไม่รวมได้แก่

1.ที่นอนลม ราคา 2,000 บาท/เดือน

2.อ๊อกซิเจน ราคา 3,500 บาท/เดือน หรือ 200 บาท/วัน

3.เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ ราคา 800 บาท/ครั้ง

4.ทำแผล ราคาเริ่มต้นที่ 3,000 บาท/เดือน

5.แผ่นรองซับ

 

สถานบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ “ บ้านธรรมดี ” บริหารงานโดย บริษัท ธรรมดีเฮล์ทตี้แคร์ จำกัด บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ระยะพักฟื้น
Powered By : Zeasyweb